Sponzoring

 

SPONZORUJÍ NÁS

PODPOŘTE NÁS

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

 


 

Děkujeme za finanční a jinou podporu subjektům:

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Úřad práce ČR

Město Hradec Králové

Město Jičín

Město Náchod

Město Rychnov n. K.

Město Trutnov

Město Černý Důl

Město Doudleby nad Orlicí

Město Jaroměř

Město Kopidlno

Město Lázně Bělohrad

Město Rtyně v Podkrkonoší

Město Žacléř

Město Kostelec nad Orlicí

Nadace AGROFERT

Nadace ČEZ

 

V jednání je sponzorský dar firmy Opel Handycars, která se zabývá programem mobility osob se zdravotním postižením, svobodným pohybem bez bariér. Více o firmě a jejím programu se můžete dozvědět na www.opel-handycars.cz.

 

[ ZPĚT ]

 


 

Podpořte naši činnost

 

Pokud máte zájem o naše aktivity pro osoby se zdravotním postižením a jejich rodin, využili jste našich služeb a jste spokojeni,  můžete činnost Centra pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. finančně podpořit na účtu číslo 1085683369/0800, nebo nám můžete darovat hmotný dar, který by byl osobám se zdravotním postižením prospěšný.

  

Všem dárcům finančních prostředků, či hmotných darů velice děkujeme a vážíme si jich.

 

Daňové zvýhodnění dárců 

  • Fyzické osoby

Daňové zvýhodnění fyzických osob - zákon o daních z příjmu 586/1992 Sb., § 15, odst. 1

Od základu daně si mohou fyzické osoby odečíst hodnotu bezúplatného plnění (daru),  pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst částku nejvýše do 15 % ze základu daně.

 

  • Právnické osoby

Daňové zvýhodnění právnických osob - zákon o daních z příjmu 586/1992 Sb., § 20, odst. 8

Od základu daně si mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatného plnění (daru) ze základu daně,  pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období činí alespoň 2000 Kč. V součtu lze odečíst částku nejvýše do 10 % ze základu daně.

Pozn. Odpočet nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci.

 

Se všemi dárci podepíšeme darovací smlouvu a vydáme Potvrzení o přijatých bezúplatných plněních (darech).

[ ZPĚT ]

 


 

Náhradní plnění - naše řešení pro firmy


Firmy s více jak 25 zaměstnanci mají zákonnou povinnost zaměstnávat osoby se změněnou pracovní schopností. V případě nesplnění této povinnosti musíte státu odvést peníze jako nepřímou podporu zaměstnanosti. Zákon však umožňuje i třetí cestu – nákup služeb, nebo zboží na tzv. náhradní plnění.

Průměrný roční  přepočtený počet zaměstnanců

 25

 50

 100

 150

 200

 225

 250

Povinný 4% podíl OZP

 1

 2

 4

 6

 8

 9

 10

Odvod do státního rozpočtu (Kč/rok)

59.315,-

118.630,-

237.260,-

355.890,-

474.520,-

538.835,-

593.150,-

Náhradní plnění (Kč/rok)

166.082,-

332.164,-

664.328,-

996.492,-

1.328.656,-

1.494.738,-

1.660.820,-

Využijte veškerých zákonných možností, jak ušetřit a přesto podpořit osoby se zdravotním postižením.

Co nabízíme:

  •  ZAJIŠTĚNÍ  OBČERSTVENÍ  na firemních společenských akcích (viz naše bistro) - kontakt: Tel. 495 538 867
  • KANCELÁŘSKÝ  SERVIS  - kontakt: Tel. 495 538 867

- kopírování dokumentů
- kompletace tiskovin (výukové materiály a pod.
- digitalizace listinné agendy do formátů *.pdf
- skartace

  • DROBNÉ  RUČNÍ  PRÁCE  - lepení, balení předmětů, různé kompletace a jednoduché, opakující se činnosti - kontakt: Tel. 495 538 867

 

[ ZPĚT ]


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

Zřizovatel

Kontaktujte nás

::

Statutární informace

 

  IČO: 26594145     DPH

 

  Zápis v Obch. rejstříku :

Bankovní spojení

108 568 3369 / 0800

 

Adresa, statutární orgán

 

 

© 2015 - 2020, CZPHK