Odborné sociálně právní poradenství

 

 

Potřebujete poradit v nepříznivé životní situaci? Využijte síť našich regionálních pracovišť.

BEZPLATNĚ,  DISKRÉTNĚ  a  NESTRANNĚ  Vám můžeme pomoci v těchto oblastech:

 

 • Výběr vhodné sociální služby v regionu
 • Konzultace ke smlouvě o poskytování sociální služby
 • Důchody a důchodové pojištění  (mimo výpočtů a přepočtů důchodů)
 • Příspěvek na péči
 • Dávky státní sociální podpory
 • Dávky pomoci v hmotné nouzi
 • Průkazky osob se zdravotním postižením
 • Problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Konzultace při výběru kompenzačních pomůcek (základní poradenství), dávky a příspěvky na úhradu kompenzačních pomůcek
 • Omezení svéprávnosti
 • Problematika týkající se zdravotního postižení z oblasti občanského a pracovního práva
 • Problematika bydlení pro OZP
 • Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

  

K dispozici jsou Vám sociální pracovnice, po domluvě též právník, psychoterapeut, finanční poradce.

 

(Bližší informace získáte telefonicky na příslušných pobočkách)

 

 

 

 

 

 

Zřizovatel

Kontaktujte nás

::

Statutární informace

 

  IČO: 26594145     DPH

 

  Zápis v Obch. rejstříku :

Bankovní spojení

108 568 3369 / 0800

 

Adresa, statutární orgán

 

 

© 2015 - 2020, CZPHK