Obecně prospěšná společnost CZPHK úspěšně ukončuje projekt financovaný z EU

11.10.2015

Hlavním cílem Centra pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje je pomoci občanům se zdravotním postižením zvládnout počáteční období, zaměřit se na zlepšení psychické a fyzické kondice a zůstávat průvodcem a oporou při řešení problémů v průběhu dalšího života. Obecně prospěšná společnost Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje tak ukončuje projekt financovaný z EU s názvem „Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením HK – Věkoše“ (reg. číslo: CZ.1.13/2.2.00/39.01375).

V původních prostorách hlavního pracoviště centra nebylo možné nabízet klientům služby v dostatečné kvalitě a rozsahu, proto se vedení společnosti a představitelů statutárního města Hradec Králové rozhodlo řešit situaci realizací projektu financovaného z prostředků EU. Město pro tento účel poskytlo budovu bývalé školy ve Věkoších.

V únoru 2014 byla podána žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu ROP SV, oblast podpory 2.2. Rozvoj měst. Projekt prošel úspěšně několika koly hodnocení a o 4 měsíce později byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace. Největší část výdajů projektu je tak hrazena z prostředků EU, na dofinancování části výdajů se podílí statutární město Hradec Králové a Královéhradecký kraj. 
 
Stěhování do nových prostor ve Věkoších

Na přelomu srpna a září ukončí stavební společnost FATO a.s., člen holdingu FATO po 11 měsících stavební práce na budově bývalé školy ve Věkoších. Dokončena by také měla být instalace vnitřního i vnějšího vybavení. Ředitel Centra Mgr. Jiří Morávek plánuje stěhování Centra pro zdravotně postižené do nových odpovídajících prostor s veškerým potřebným zázemím dle standardů současné doby, bezbariérovým přístupem, dostatkem parkovacích míst a zahradou pro venkovní aktivity v říjnu tohoto roku.

V nových prostorách bude umožněno nabízet osobám se zdravotním postižením ucelený systém poradenství, intenzivní rehabilitační program, počítačové kurzy a další programy přípravy na zaměstnání. 

Zřizovatel

Kontaktujte nás

::

Statutární informace

 

  IČO: 26594145     DPH

 

  Zápis v Obch. rejstříku :

Bankovní spojení

108 568 3369 / 0800

 

Adresa, statutární orgán

 

 

© 2015 - 2020, CZPHK