Centrum péče o duševní zdraví

Zařízení denních aktivit provozované Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje

PROVOZNÍ DOBA :     pondělí - pátek     od 8:00 do 20:00 hodin

 

POSLÁNÍ

 

Základním posláním je poskytovat dlouhodobou podporu osobám, které se v důsledku svého chronického duševního onemocnění ocitly v tíživé sociální situaci, nebo jsou touto situací ohroženy. Služba napomáhá sociálnímu začleňování osob s duševním onemocněním a snaží se o předcházení jejich sociálnímu vyloučení.

 

Centrum péče o duševní zdraví je určeno osobám s chronickým duševním onemocněním, které  chtějí aktivně využít volný čas, rozvíjet své pracovní a sociální dovednosti a zároveň hledají přátelství a porozumění.

 

 

CÍL :

 • Podporovat  osoby s chronickým duševním  onemocněním  v možnostech  žít v prostředí podle své volby, uspokojivě a co nejsamostatněji

 • Přispívat ke zkvalitnění jejich života, předcházet osamělosti a napomáhat k jejich plnohodnotnému zapojování do společnosti

 • Nabídnout program pro aktivní trávení volného času

 • Poskytnout jim praktické zázemí pro zajištění základních potřeb

 • Napomáhat k obnově a rozvoji  osobních, pracovních a sociálních schopností a dovedností potřebných pro samostatný život

 

CÍLOVÁ SKUPINA :

Osoby s chronickým duševním onemocněním, které jsou starší 18-ti let, mají trvalé bydliště v Královéhradeckém kraji a v důsledku svého onemocnění se ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují dlouhodobou podporu. Jsou ohroženy sociálním vyloučením a ztrátou osobních, pracovních a sociálních schopností a dovedností.

Služby NEposkytujeme lidem :

 • kteří potřebují jiný typ služby nebo vyšší rozsah podpory než služba poskytuje

 • kteří mají problémy s návykovými látkami

 • s mentálním postižením

 • kteří mají agresivní sklony, ohrožující sebe a okolí

 • s těžkým stupněm smyslových vad (zrakové, sluchové a vadami řeči)

 

ZÁSADY CPDZ při poskytování sociálních služeb :

 • bezplatnost

 • zachování lidské důstojnosti, úcta ke všem uživatelům, zachování všech jejich práv respektování individuálních potřeb a zájmů uživatele, každý čerpá služby dle svých aktuálních potřeb

 • podpora aktivity

 • rozvoj samostatnosti, tj. služby jsou poskytovány způsobem, který nevede k vytváření závislosti na službě, důraz je kladen na zvýšení míry soběstačnosti uživatele v přirozeném prostředí

 • vysoká kvalita a profesionalita služby

Naše služba je dobrovolná a bezplatná. Vychází z potřeb, zájmů a možností klienta. Pro každého klienta máme stanovena pravidla spolupráce. Službu poskytujeme profesionálně s úctou a respektem.

 

NABÍZÍME :

 • Aktivní využití volného času

 • Výlety, vycházky, víkendové pobyty

 • Vzdělávací aktivity (angličtina, počítače, a řada dalších)

 • Trénink paměti

 • Cvičení (posilovna, tělocvična)

 • Dílny (keramická, kreativní, kulinářská, arte-ateliér)

 • Kulturní a společenské akce

 • Příjemné a přátelské setkání s lidmi (povídání u kávy a čaje, společenské hry)

 • Podporu při nácviku praktických a sociálních dovedností

 • Pomoc při vyřizování osobních záležitostí

 • Individuální a skupinová terapie

 

GARANTOVANÁ NABÍDKA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - viz soubor PDF

 

KDE NÁS NAJDETE + KONTAKTNÍ INFORMACE :

ul. Jana Černého 8,  Hradec Králové - Věkoše

Provozní doba - od pondělí do pátku 8:00 až 20:00 hodin

Pokud máte o naše služby zájem, domluvte si s námi schůzku telefonicky, nebo E-mailem

Kontaktní osoba - Mgr. Ivana Šťastná

tel. 605 037 814

E-mail: hkcpdz@seznam.cz 

Web - www.cpdz.cz

Zřizovatel

Kontaktujte nás

::

Statutární informace

 

  IČO: 26594145     DPH

 

  Zápis v Obch. rejstříku :

Bankovní spojení

108 568 3369 / 0800

 

Adresa, statutární orgán

 

 

© 2015 - 2020, CZPHK