Archiv

 

Nadace Agrofert se finančně podílela částkou 44.000,- Kč na projektu „Nepatříme do starého železa“, jehož cílem bylo propojení mladší a seniorské generace a společné sdílení zážitků a zkušeností. Realizací projektu jsme chtěli dosáhnout toho, aby si děti uvědomily hodnotu paměti a zkušeností a přirozeně získaly pozitivní vztah k seniorům.

Celkem bylo uskutečněno 9 besed na témata: Aktivity seniorů, Včelka a příroda, Pohádkové postavy Orlických hor, Hry a zábavy dětí v Hradci Králové před 50 lety a Příroda v Hradci Králové před 50 lety. Úlohy besedujících za seniory se ujali: Ing. Jiří Soukup, Ing. Radim Kupka, PaedDr. Josef Lukášek a Oldřich Suchoradský. Besedy probíhaly v prostorách Centra pro integraci osob se zdravotním postižením v Hradci Králové a besedovat přišli žáci ZŠ Pouchov. Celkem se zúčastnilo 165 žáků.

Záměrem projektu bylo navázat komunikaci a dobré vztahy mezi zástupci rozdílných generací. Chtěli jsme též podpořit uplatnění seniorů ve společnosti a umožnit dětem získat nový náhled i na nedávnou historii, dozvědět se něco nového. Velký ohlas mezi dětmi mělo setkání s 90-ti letým atletem Ing. Jiřím Soukupem, kde se žáci mohli na vlastní oči přesvědčit, že i ve vysokém věku se dá sportovat.


 

Ve dnech 10. až 12. listopadu 2017 jsme již tradičně pořádali mezinárodní VXI. ročník turnaje ve stolním tenisu družstev tělesně postižených sportovců

„O pohár města Hradec Králové“

Turnaj se konal za finanční podpory Města Hradec Králové, Královéhradeckého kraje a Českého svazu tělesně postižených sportovců.

 


 

31.10.2017 od 10:00 hodin - se uskutečnila zajímavá produkce audiovizuálních reportáží

"Jak se žije rodinám v Hradci Králové"

host:   Mgr. Václav Krása, předseda NRZP

POZVÁNKA

Reportáže z cyklu "Jak se žije rodinám v Hradci Králové 2013 - 2016" jsou volně přĺstupné na stránkách města Hradec Králové - ZDE

 


09/2017

Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje. o.p.s. realizuje za finanční podpory „Nadace AGROFERT“ projekt „Nepatříme do starého železa“. Cílem projektu je propojení mladší a seniorské generace. V rámci projektu bude uskutečněno 9 besed seniorů s žáky základní školy, jejichž hlavním poselstvím bude vzájemný respekt mezi lidmi a úcta ke starším lidem. Chceme děti motivovat k tomu, aby si všímaly a vážily seniorů ve svém okolí, přirozeně s nimi komunikovaly, pomáhaly jim a přistupovaly k seniorům a stáří jako k něčemu, co je zcela přirozené a patří k běžnému životu.

Besedy budou probíhat na témata:

·         Pohádkové postavy Orlických hor

·         Hry a zábavy dětí v Hradci Králové před 50 lety

·         Včelka a příroda

·         Aktivity seniorů

·         Příroda v Hradci Králové před 50 lety

Na besedy docházejí žáci ZŠ Pouchov v Hradci Králové do budovy Centra pro integraci osob se zdravotním postižením. Projekt bude ukončen koncem listopadu letošního roku. Jsme přesvědčeni, že vzájemná komunikace a působení obou skupin je oboustranně prospěšné, protože senioři najdou vnímavé publikum a děti se naučí respektovat a vnímat starší generaci.

 


 

podpořila realizaci projektu CIOZP „Psychoterapie pro klienta s duševním onemocněním"

www.nadacecez.cz

 

 


Ve čtvrtek, 16. března 2017 se v Kongresovém centru ALDIS uskutečnil 14. ročník slavnostního udílení výročních cen Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky MOSTY 2016. Smyslem této ceny je ocenit akt, projekt či osobnost, jež významným způsobem zlepšují postavení osob se zdravotním postižením v ČR. Patronkou ceny je Livie Klausová a záštitu nad touto akcí převzali hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. a primátor města Hradce Králové MUDr. Zdeněk Fink.

Akci uváděl moderátor Aleš Cibulka a v kulturním programu vystoupili zpěváci Laďa Kerndl a Radek Žalud, klavírista Petr Bazala a hudební skupina Lokálka.

V rámci předávání cen MOSTY 2016 byla v předsálí i prezentace organizací a společností, které poskytují na území města Hradce Králové sociální služby. Kromě výstavy rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro občany s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením bylo možné využít i odborné sociální poradenství, informovat se o pečovatelských službách, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, chráněném bydlení a pod. Současně zde byla výstava obrazů sdružení malířů malujících ústy a nohama.

Vstup na vše byl zdarma.

 


Oficiální pozvánka / program, partneři  (soubor *.pdf)

Tisková zpráva ​- přehled ocenění (soubor *.pdf)

 

 

Zřizovatel

Kontaktujte nás

::

Statutární informace

 

  IČO: 26594145     DPH

 

  Zápis v Obch. rejstříku :

Bankovní spojení

108 568 3369 / 0800

 

Adresa, statutární orgán

 

 

© 2015 - 2020, CZPHK