Akce sociální rehabilitace

 

Tento projekt má za úkol přispět k rozvíjení činností osob se zdravotním postižením a naučit je takovým dovednostem, které jsou potřebné pro kvalitní život a integraci do zdravé společnosti. Dalším cílem projektu je zlepšit psychický stav osob se zdravotním postižením, což je základní podmínkou pro odstranění jejich společenské izolace a správného fungování v běžných životních situacích.

 

Vzhledem k tomu, že osoby se zdravotním postižením žijí ve většině případů velmi opuštěně a uzavřeně, jsou jim nabízeny specifické programy k využití jejich volného času, čímž vzniká možnost nenásilně je zapojovat do společenského dění. Jelikož většinu činnosti, jimiž se zabývají ve volném čase zdraví lidé, nemohou osoby se zdravotním postižením vykonávat, musí být zvolen takový systém činností, aby jej i osoby s těžkým zdravotním postižením s určitou dopomocí zvládali.

Akce sociální rehabilitace jsou určeny všem osobám se zdravotním postižením bez rozdílu věku a postižení. Při poskytování podpory a pomoci je cílem dosáhnout toho, aby klient byl v budoucnu v maximální možné míře schopen svou situaci řešit samostatně a nestal se pouze pasivním příjemcem sociálních služeb.

 

Projekt je součástí komplexu služeb, které poskytuje Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Jeho obsahem je především pořádání akcí společenského, kulturního, vzdělávacího a sportovního charakteru.

Tato činnost je realizována buď v podobě jednorázových akcí, docházkových akcí, případně kurzů,či jako klubová činnost.

 

Uvedené aktivity jsou zabezpečovány vyškolenými instruktory pro jednotlivé druhy postižení, odborníky z oblasti zdravotnictví a sociální péče a mnoha dobrovolníků z řad členů organizací zdravotně postižených a studentů Univerzity v Hradci Králové.

 

 

AKCE:

Zřizovatel

Kontaktujte nás

::

Statutární informace

 

  IČO: 26594145     DPH

 

  Zápis v Obch. rejstříku :

Bankovní spojení

108 568 3369 / 0800

 

Adresa, statutární orgán

 

 

© 2015 - 2020, CZPHK